21 September, 2023

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G Genshin Impact Gaming test | Snapdragon 732G, 120Hz Display

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *